Symptomer – TMD

Symptomer i forbindelse med Temporomandibulær dysfunksjon (Kjeveleddsdysfunksjon)

Fordi det er mange forskjellige symptomer på kjeveleddsdysfunksjon, kan det å komme frem til en riktig diagnose være vanskelig. Skjønt det er noen klassiske symptomer som involverer kjeveleddene, ørene, hodet, ansiktet og tenner.

Kjeveledds klikking

Det vanligste kjeveledds symptomet er klikking/knepping/smelling i kjeveleddene. Lyden kan av og til bli så høy at andre kan høre den når man spiser. Det kan, eller kan ikke være smerter i kjeveleddet i forbindelse med at klikke/knepp/eller smelle lyden skjer under funksjon. Hvis leddskiven i kjeveleddet er kommet ut av stilling, som vanligvis er tilfellet, når klikking i leddet skjer, vil musklene som styrer kjeven under tygging, svelging og andre kjeve bevegelser være mer sammentrukket og spente, enn når situasjonen er normal. Denne muskelspenningen kan bidra til muskel-, ansikts-, hode- og nakke smerter.

Låsing av kjeveleddet

Låsning i kjeveleddet kan bli observert ved en plutselig liten hakkende bevegelse når kjeven
åpnes. Noen ganger må den personen som har låsning i kjeveleddet bevege kjeven fra side til side før han kan åpen kjeven fullt. Eller, man må først åpne til man høre en høy smellelyd,
etter dette punkt er kjeveleddet kommet ut av låsningen.

Forandring i bittforholdene

I et kjeveledd hvor skiven i leddet har kommet ut av stilling kan man også observere forandringer i hvordan tennene passer sammen. Hvis kjeveleddsskiven kommer ut av stilling vil de deler som utgjør kjeveleddet ikke passe riktig sammen og dette vil også medføre at bittet ikke passer riktig sammen.

Symptomer fra øret

Grunnet den nære anatomiske relasjonen mellom kjeveleddet og øret kan en skade i kjeveleddet ofte gi forskjellige symptomer fra øret. Noen av disse symptomene kan være smerter fra øret, lyder i øret, tetthetsfølelse i øret, eller til og med hørselsnedsettelse eller hørselstap. Det er derfor så mange pasienter med kjeveleddsproblem først ser sin lege eller en spesialist i øre-nese-hals. Før de vurderer å konsultere tannlegen for utredning for et mulig kjeveleddsproblem.

Hodepine

Hodepine er et av de vanligste symptom ved et kjeveleddsdysfunksjon. Vanligvis er hodepinen som er forårsaket av hva som har skjedd i kjeveleddet, lokalisert til tinningen, bakhodet, nakken og til og med skulder området. Pressing eller skjæring av tenner kan være aktiviteter personer som har kjeveleddsymptomer kan gjøre. Detter kan gi muskelspenninger og smerter som kan gi hodepine. På samme måte kan en leddskive i kjeveleddet, som er kommet ut av stilling, gi smerter i kjeveleddet. Det kan gi strålende smerter mot tinning-, panne-, eller nakke området. Disse smertene kan være så hyppige eller så kraftige at de er forvekslet med migrene og har blitt behandlet som det (uten hell).

Følsomme tenner

Tenner kan bli følsomme om de utsettes for belastninger som ligger utenfor det normale, som ved tannskjæring eller tannpressing, når leddskiven i kjeveleddet har kommet ut av stilling. Man vil typisk oppsøke tannlegen for hjelp for plagene uten at tannlegen kan finne noe galt med tennene. Dette kan dessverre medføre at tenner blir rotfylt og til og med at tenner blir fjernet i et forsøk på å hjelpe den lidende pasient. Det som er verre er at etter at denne irreversible behandling har blitt utført har pasienten fremdeles smertene, og av og til har de tiltatt i styrke!

Andre symptomer

Mange andre symptomer kan bli assosiert med kjeveleddsdysfunksjon. Ofte kan smertene oppstå sekundært i skulder og ryggen på grunn av muskel sammentrekningene i hode nakke regionen. En tilstand som er et muskelsammentrekning smerte- dysfunksjons syndrom. Svimmelhet, desorientering og til og med forvirring er observert hos pasienter som har kjeveleddsproblem.

Depresjoner er vanlig hos pasienter som har kjeveledd dysfunksjon. Dette kan skyldes flere forhold. Det ene er at kronisk smerte, som man aldri får fri fra, er vanskelig å leve med.
Det andre er at få av de som slike pasienter har rundt seg, som tror at det er en direkte fysisk
anatomisk årsak til problemet som gir smerten og plagene.

Det er også, vitenskapelig dokumentert at kroniske smerte pasienter (noe som gjelder for nesten alle kjeveleddspasienter) har forandringer i kjemien i hjernen som en følge av smerten. Denne kjemiske forandringen som skjer, kan også predisponere til depresjon.

Med depresjonen kan også komme søvnvansker. Noe som gjør at det er vanskelig å få en hel natt med god søvn. Disse våkner vanligvis opp og føler at de ikke har sovet i det hele tatt, eller sovet meget dårlig. Det at man ikke får sove skikkelig gjør ikke bare at smertene føles verre, men også øker risikoen for at depresjonen skal få utvikle seg.
Kjeveleddspasienter kan også være plaget med lysømfintlighet. Er leddskiven ute av stilling
i kjeveleddet kan dette medføre smerter bak øyet som igjen kan skape at man blir lysømfintlig
Uklart syn er også rapportert at kan også oppstå som en følge av kjeveleddsproblemet.

Et annet vanlig symptom er ringing i ørene (tinnitus). Dette problemet kan også være forårsaket av mange andre ting(arbeid med støyende maskiner/høre på høy musikk/ta for mange av enkelte smertestillende tabletter).

Kontakt oss for konsultasjon

Ønsker du en uforpliktende konsultasjon hvor vi kan informere deg ytterligere så ta gjerne kontakt med oss telefon 63 97 70 00 eller via e-post på post@kloftatannhelsesenter.no

Sist endret: mandag 9 januar, 2023
Publisert av: kloftatannhelsesenter@oslowebmarketing.com