Kroniske Smerter – TMD

KRONISK SMERTEBEHANDLING

Feil tannstilling kan gi hodepine

Hos mange med spenningshodepine kan årsaken ligge mellom tannrekkene. Hvis tennene ikke passer sammen når du tygger, kommer kjeveleddene i en ustabil posisjon. Musklene i tyggesystemet kan bli overbelastet slik at det oppstår muskelspenninger som forplanter seg til hodet, nakken og skuldrene. Plages du med hodepine som legen ikke finner årsak til, kan du konsultere oss på Kløfta Tannhelsesenter for å få undersøkt om plagene kan komme fra tannstillingen.

Ca 20% av Norges befolkning lider jevnlig av hodepine i en aller annen form. Av disse har omtrent 90% spenningshodepine, og hos en stor del av disse er årsaken at tannrekkene ikke passer riktig sammen.

Kjeveleddet ligger like foran ørene på hver side av hodet. Når leddet er i sin mest stabile stilling i leddhulen, er det ikke alltid at tennene passer helt godt sammen. Den tannen, eller de tennene, som treffes først når man lukker kjeven, blir utsatt for en kraft som er så stor at den går ut over toleransegrensen. Dermed tvinges underkjeven til å innta en annen posisjon slik at flere tenner kan være i kontakt og belastningen fordeles.

 

Hvilke undersøkelser er nødvendige?

For det første har vi en samtale med pasienten for å høre vedkommendes historie og avklare problemstillinger. Deretter undersøker vi tennene, tannstillingen, kjeveledd og muskulatur i tyggesystemet. Vi ser hvilke tenner som er i kontakt, og om kjeveleddshodet er riktig plassert i leddhulen. Når vi manipulerer kjeven i den optimale kjeveleddstillingen, ser vi ofte at det er en tann i over- i underkjeven som pasienten treffer først. Når hun/han biter sterkere sammen, glir tennene inn i en skjev bittstilling der flest mulig tenner er i kontakt. Det er dette som er ”det naturlige bittet” for pasienten. Det er glidningen av underkjeven fra første tannkontakten, når leddhodet er i riktig stilling, og til pasientens ”naturlige bitt”, som forårsaker mye av de muskelspenningene som vi kan kjenne som stramme kjevemuskler. Ved undersøkelsen opplever pasienten at de berørte musklene er mer ømme når vi kjenner på dem, enn de musklene som ikke er involvert. Vi tar avtrykk av tennene for å få modeller i gips som via spesielle teknikker overføres til en kunstig kjeve som kalles artikulator. Denne kan innstilles slik at bevegelsene den kan utføre tilsvarer kjevebevegelsene pasienten har. Her kan vi registrere og analysere hva som skjer når tennene treffer hverandre, og når både tenner og kjeveledd beveger seg.

I noen tilfeller vil det være behov for ytterligere undersøkelser med spesialrøntgen (CT eller MR).

Det kan også være riktig å involvere andre grupper innen helsevesenet som nevrolog, røntgenlege, kiropraktor eller fysioterapeut for å avklare problemstillinger og utelukke andre årsaksforhold. Til slutt sammenholder vi funnene vi har gjort ved analysen av modellen av pasientens tenner og kjever, med det vi fant når vi undersøkte pasientens tenner og muskler. Funnene fra hver av undersøkelsene må underbygge hverandre samtidig som de viser årsakssammenhengen.

Hva kan tannlegen gjøre?

Diagnosen baserer seg på funn som er avdekket, og dette danner så grunnlaget for å utarbeide en handlingsplan. Er det sammenheng mellom skjevt bitt og muskelspenninger, begynner vi som regel med en reversibel behandling, oftest en avlastningsskinne som plasseres mellom tannrekkene og gjør at pasientens kjeveledd kommer i riktig posisjon slik at muskulaturen får slappe av. Dette er en såkalt ortopedisk skinne. Man kan enklest sammenligne den med en innleggssåle som brukes når beina har ulik lengde.

Det skyldes sannsynligvis at skinnen ikke har vært nøyaktig nok utformet og innjustert. En riktig justert skinne skal man ikke kunne bite gjennom. De skinnene som benyttes er i hard plast. Det kreves meget presis innjustering før den utleveres til pasienten. I tillegg skal pasienten og skinnen følges opp for å vurdere framgangen fortløpende. Ved bruk av bittskinnen vil underkjeven forandre posisjon etter hvert som muskelspenningen blir borte. Det er derfor nødvendig med etterjusteringer av skinnen for at den hele tiden skal gi mest mulig stabile forhold for hele tyggesystemet.

Kontakt oss for konsultasjon

Ønsker du en uforpliktende konsultasjon hvor vi kan informere deg ytterligere så ta gjerne kontakt med oss telefon 63 97 70 00 eller via e-post post@kloftatannhelsesenter.no

Sist endret: mandag 9 januar, 2023
Publisert av: kloftatannhelsesenter@oslowebmarketing.com