Behandling – TMD

Behandling av kjeveledds syndrom

Tannleger bruker et varierende arsenal av behandlings typer som kan deles inn i fase 1 og fase 2 terapi.

Hensikten med fase 1 terapi er å eliminere muskel spenninger, hevelse i kjeveleddene og luksasjon, og generelt redusere smerten. Denne fasen av behandlingen inkluderer vanligvis bruk av bittskinner, treningsøvelser, medikamentell behandling, injeksjoner med lokalbedøvelse eller andre medikamenter, fysikalsk behandling og behandling hos kiropraktor.

Hensikten med fase 2 behandling er å permanent forandre feilstilling mellom over og underkjeve. Fase 2 terapi kan inkludere justeringer av bittforhold, tannregulering, rekonstruksjon av tenner og tannluker med kroner broer eller implantater, eller kirurgi. Det kan også være nødvendig med en kombinasjon av de forskjellige behandlingstyper. Det er viktig å understreke at fase 2 terapi ikke bør iverksettes for fase 1 terapi er avsluttet.

Fase 1

Fase 1 behandling av kjeveledds er konservativ behandling som ikke skaper irreversible forandringer. Vanligvis gjøres dette med bittskinne behandling, medikamenter, utredning og behandling hos kiropraktor og fysioterapeut, livs stil forandringer er meget effektive i å behandle ekte kjeveleddsproblemer. Andre lidelser som etteraper kjeveleddsplager som (for eksempel temporal tendinitt, Ernst syndrom) er ofte behandlet med fase 1 terapi med medikamenter, injeksjoner av lokal anestesi eller andre medikamenter og behandling av bløtvevet.

Fase 2

Fase 2 er pr. definisjon irreversibel eller invasiv terapi. Justering av bittforhold for å skape riktigere forhold mellom kjeveledd og bittforhold, tannregulering, innsetting av kroner og broer, er alle behandlingstyper som er irreversibel av natur.
Derfor er det viktig at ingen gjennomgår fase 2 behandling før en riktig diagnose foreligger, og er bekreftet, via fase 1 behandling hvor pasienten enten har blitt helt symptomfri eller at symptomene er sterkt redusert.
Til sist, om en med kjeveledds syndrom opplever store emosjonelle / eller har psykologiske problemer kan det påvirke behandlingsresultatet. Psykiske så vel som fysiske årsaker må en ta hensyn til som årsaker til smerteproblematikk som pasienten klager over og som er assosiert med kjeveleddet eller tilstøtende strukturer.
Om du eller et familiemedlem eller venn er plaget med kjeveleddsproblemer og har ubesvarte spørsmål, eller smerteproblematikk som man ikke blir kvitt, så søk å få en second opinion før fase 2 behandling iverksettes.

Kontakt oss for konsultasjon

Ønsker du en uforpliktende konsultasjon hvor vi kan informere deg ytterligere så ta gjerne kontakt med oss telefon 63 97 70 00 eller via e-post på post@kloftatannhelsesenter.no

Sist endret: mandag 9 januar, 2023
Publisert av: kloftatannhelsesenter@oslowebmarketing.com