Årsak – TMD

Årsaken til Temporomandibulær dysfunksjon

Kjeveleddsproblemer kan forårsakes av traume direkte mot kjeveleddene eller kjevene. Noe mer indirekte som følge nakkesleng skade (whiplash) med direkte skade mot hodet.

Cervical akselerasjon / deakselerasjon (nakkesleng skade)

Når en kjører i bil og blir truffet av et annet kjøretøy, kan ofte bløtvevs skader oppstå i nakke,
rygg og kjeveleddene. Skaden kan oppstå uansett hvilken retning kjøretøyet blir truffet fra. Vanligvis skjer påkjørselen bakfra.

Når nakkeslengskaden oppstår, blir hodet kastet i retning av der påkjørselen kommer fra.
For eksempel, når man sitter stille i bilen i et vei kryss, og venter på grønt lys, og så blir påkjørt bakfra av en annen bil, vil hodet på de som sitter i bilen som blir påkjørt kastet bakover.
Når hodet kastes bakover (husk Newtons lov om at et legeme som står stille vil stå stille helt til det blir utsatt for en direkte kraftpåvirkning utenfra.) vil underkjeven forbli hvor den er i ca. 250 millisekund.

Den kraftige bevegelsen, som kaster hodet bakover, vil også forskyve underkjeven fremover etter hvert som munnen tvinges åpen. Dette er akkurat det motsatte av man kunne trodd ville hende.

Til å begynne med ved påkjørsel bakfra vil den kraften som kaster hodet bakover samtidig påføre skader i den fremste delen av kjeveleddet og ikke den bakerste delen. Dette medfører overstrekning eller ruptur av ligamenter og bindevev i ett eller begge kjeveledd. Det kan oppstå blødning og ofte forskyvning av leddskiven ut av riktig stilling. Leddskiven sitter normalt oppe på leddhodet, mellom leddskålen og leddhodet i kjeveleddet.

I det øyeblikket kraftpåvirkningen inntrer bakfra, og hodet kastes bakover, vil bilen som blir truffet øke farten fremover. Samtidig som kroppen til passasjeren beveger seg bakover. Derfor presses denne inn i setet. Når munnen lynraskt tvinges åpen, på grunn av kreftene, og skaden i kjeveleddet forårsakes, vil hodet enten treffe nakkestøtten eller kastes bakover over nakkestøtten.

Når så kjøretøyet stopper, vil passasjeren fremdeles bevege seg fremover helt til denne treffer ratter, setebelte eller frontruten. I denne siste del av bevegelsen vil hodet bli kastet forover samtidig som underkjeven plutselig tvinges raskt bakover. Underkjevens tenner smeller sammen mot overkjevens tenner, slik at ytterligere skader oppstår. Denne bevegelsen kan forårsake at tenner kan brekke. Det kan også oppstå skade de bakre deler i kjeveleddet.

Legg merke til at i alle disse ovenfor nevnte skader, har hodet ennå ikke blitt påført skade. Det kommer først senere når hodet treffet et eller annet. Dette demonstrerer at direkte traume ikke er nødvendig for at nakkesleng skal kunne skade kjeveleddene alvorlig.

Vanlige plager som følger nakkeslengskade er:

 • Nakkesmerter
 • Nakkestivhet
 • Hodepine (ofte i tinningområdet og i nakken) hvor nakken er festet til hodet
 • Ryggsmerter
 • Kjeveledd symptomer (leddsmerter, begrenset åpning av munnen, forandring i bittforhold)
 • Lyder fra kjeveleddet under bevegelse, ansiktssmerter og kjeveleddssmerter når man åpner munnen
 • Smerter i øret
 • Svimmelhet
 • Synsforstyrrelser (lysskyhet/uklart syn etc.)
 • Svelgeproblemer
 • Heshet
 • Tinnitus/Øresus

Airbag

Direkte traume mot underkjeven i bilulykker, liksom indirekte traume i nakkeslengskader, er begge kjente årsaker til å kunne fremprovosere skader i kjeveleddene.

Disse har utvilsom reddet mange liv, men har også blitt ansett å kunne påføre skader i kjeveleddene. Man ser stadig oftere passasjerer som kun har blitt truffet av airbagen og som kan fremstå med følgende symptomer:

 • Brannskader eller skrubbsår på huden på haken, ansiktet eller nesen
 • Nesten umiddelbar smerter fra kjeveleddene
 • Hevelse i kjeveleddene
 • Redusert gapeevne
 • Smerter på siden av nakken
 • Forandring i bittforholdene

Gape for høyt

Alle ledd har begrensninger i området de kan bevege seg i. Kjeveleddene er intet unntak. Om du gaper høyt lenge eller munnen tvinges åpen kan ligamenter i kjeveleddet bli skadet. Hevelse kan oppstå og leddskiven kan bli luksert (skjøvet ut av riktig stilling).

Hvis du holder munnen lenge åpen når du skal ha fjernet en visdomstann, kan kjeveleddsskiven bli skjøvet ut av stilling. Dette skjer sjelden uten tidligere historie med traume, men det kan skje. Dette kan også skje om man skal opereres på sykehus og man legges i narkose. Da vil munne tvinges åpen for å sette inn narkose slangen. Begge disse tilfeller er eksempler på prosedyrer som kan fremprovosere disse konsekvensene i kjeveleddet selv om det ikke er tilsiktet.

Tanngnissing/Bruxisme

Tanngnissing eller bruxisme er en unormal gnissing av tenner. Om gnissingen er kraftig nok, og fortsetter over tid kan kjeveledds skader oppstå. Tanngnissing foregår vanligvis om natten. Dette er årsaken til at så mange mennesker ikke vet at de gnisser tenner. En indikasjon på at man gnisser tenner kan være at man våkner opp om morgenen og er sliten i tyggemuskulaturen. Noen vitenskaplige studier mener at den konstante gnissingen av tenner utsetter kjeveleddene for unormale kraftpåvirkninger som kan skade ligamentene i leddet og derigjennom gi leddskiven mulighet til å komme ut av stilling. Tanngnissing medfører også muskelsmerte, sensitive og slitte tenner.

Malokklusjon/eller feil bittstilling

Dette kan forårsakes av utilstrekkelig utvikling av en eller begge kjever, eller at tenner har blitt fjernet uten at det har blitt satt inn en erstatning, høye tannfyllinger, dårlig tilpassete proteser, eller en kjeveleddskive som har kommet ut av stilling slik at den ikke ligger på riktig stad.

Tannregulering

Noen tannleger mener at behandling med tannregulering kan forårsake kjeveleddsproblemer.
Ved å flytte tenner med tannregulering skapes malokklusjonen. Mange som gjennomgår tannregulering rapporterer om sensitive tenner, smerter i tyggemuskulaturen og til og med tanngnissing. Men det foreligger ingen kontrollert vitenskaplig undersøkelse som beviser at
behandling med tannregulering kan produsere kjeveleddsproblem

Slappe ligamenter

Hvis dette skjer vil leddet være løst. Dette kan skje i aller ledd også i kjeveleddene.
Dette er ganske vanlig hos aktive unge kvinner som er plaget med kjeveleddsproblem eller andre leddskader.

Stress

Stress har mange forskjellige effekter på kroppen. Noen er gode og noen er skadelige Stress
kan både være fysisk og psykisk. Fysiske forandringer kan medføre muskel spenninger og smerte. Hvis man er utsatt for kronisk stress kan disse fysiske forandringene gi skadelige
effekter. For eksempel de som er utsatt for kronisk stress utvikler magesår, løs mage, spenningshodepine, muskelspenninger og andre fysiske symptomer.

Stress er som å helle bensin på bålet. Bålet er kjeveleddsproblemet og stress er bensinen. Bensinen får bålet til å blusse opp og brenne kraftigere men bensinen skapte ikke bålet, det gjorde bare at det ble verre. Det er på den måten at stress virker inn på et kjeveleddsproblem.
Muskler strammes, man presser tennene sammen, anormal press/kraft virker direkte på posisjonen av kjeveleddskiven. Om ligamenten er svake, eller slappe kan kjeveleddskiven bli skjøvet ut av riktig stilling.

Andre Sykdommer

Autoimmune sykdommer som reumatoid artritt, psoriasis artritt og systemisk lupus erythematosus kan gi inflammasjon i kjeveleddet. I tillegg kan infeksjoner som mononucleosis, kusma og meslinger gi skade på leddoverflatene i kjeveleddet. Noe som i sin tur kan medføre interne leddforandringer.

Kontakt oss for konsultasjon

Ønsker du en uforpliktende konsultasjon hvor vi kan informere deg ytterligere så ta gjerne kontakt med oss telefon 63 97 70 00 eller via e-post på post@kloftatannhelsesenter.no

Sist endret: mandag 9 januar, 2023
Publisert av: kloftatannhelsesenter@oslowebmarketing.com